Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tư vấn Phong Thủy Chọn nhà hay cơ sở mới và Tân trang

Có an cư mới lạc nghiệp. Căn nhà bao bọc và phù trợ cho gia đình. Tuy nhiên, có nhiều việc cần được quan tâm khi tạo dựng một căn nhà có phong thủy hoà hợp như:

  • Thời điểm xây cất
  • Điạ hình địa vật của lô đất
  • Khí trường chung quanh
  • Khí trường luân chuyển ra sao trong căn nhà
  • Cân bằng Âm Dương …

Chúng tôi cần đến tại điạ điểm để quan sát khí trường, xem xét sơ đồ nội thất, v.v. và đề nghị hoán đổi trước khi chủ nhân có quyết định lựa chọn sau cùng. Cư sở đưa vượng khí đến cơ sở thương mại. Tuy nhiên cơ sở cũng cần có điều kiện để tiếp nhận vượng khí từ cư sở.

Những căn nhà trên thương trường (dù mới cất hay nhà bán lại) không nhất thiết hoà hợp và phù trợ cho người mua.  Có nhiếu thân chủ đã từng nói “ chúng tối rất hạnh phúc và phát đạt, nhưng từ khi dọn vào căn nhà mới tạo không lâu thì mọi việc suy sụp”.

Tân trang một căn nhà đang ở cũng cần quan tâm đến thời điểm, sự luân lưu của khí trường trong lúc đập phá, và ảnh hưởng sau khi tân trang. Có nhiều người đang phát đạt, hạnh phúc, muốn tu sửa lại căn nhà đang ở cho thêm đẹp đẽ. Sau khi tu sửa, gia chủ lại gặp nhiều khốn đốn. Cũng có khi vô tình lại chuyển được vận xấu sang tốt.

Xin hoạch định trước và liên lạc với Phong Thủy Tân Tiến (Advanced Fengshui) để có căn nhà thích hợp về mặt phong thủy.