Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Kết hợp nhân sự và phối ngẫu

Hoà hợp nhân sự

Nhân sự trong gia đình hay trong cơ sở thương mại vốn là một vấn đề trọng yếu. Gia đình muốn được yên vui, hay tổ hợp kinh doanh muốn được phát triển lâu bền thì nên quan tâm đến việc hoà hợp nhân sự.

Tất cả đều do Phong thủy không hài hoà giữa cá nhân hay giữa môi trường và cá nhân, ví như không khí và nước được trong lành thì đời sống vạn vật mới được tốt tươi và phát triển mạnh mẽ.

Kết hợp cộng sự viên và phối trí cơ sở

Trong bất cứ một tổ chức nào, nhân sự hoà hợp là yếu tố quan trọng để hoạt động hiệu quả. Nhưng cá nhân có phong thủy riêng của mình, may mắn cho lắm mới có nhiều người hoà hợp với nhau trong một tập thễ. Cơ sở hùn vốn kinh doanh bị suy sụp phần lớn đều do Phong thủy không hoà hợp giữa cá nhân thương. Tập thễ nếu có môi trường phù trợ sẽ hoạt động ăn khớp với nhau. Một đội bóng thắng lợi nhiều nhờ tinh thần đồng đội cao, tranh đấu rất “ăn ý”. Trong buổi trình diển hoà tấu, các nhạc sĩ chỉ biết cùng một lòng đánh nhạc sao cho thật hay.
Phong thủy phù trợ cho tổ chức và cá nhân kết chặc tương quan với nhau giúp tổ chức hoạt động hữu hiệu.

Advanced Fengshui (Văn phòng Phong Thủy Tân Tiến) đã khám phá những kỷ thuật hoa học trong Phong Thủy Cổ Điển để kế hợp các thành viên với nhau, cùng tạo một môi trường hoạt động tốt đẹp có thễ phù trợ cho cơ sở kinh doanh dựa vào kỷ thuật phối trí phong thủy riêng biệt.

Nhân sự trong gia đình hay trong cơ sở thương mại vốn là một vấn đề trọng yếu. Gia đình muốn được yên vui, hay tổ hợp kinh doanh muốn được phát triển lâu bền thì nên quan tâm đến việc hoà hợp nhân sự.

Những sự kiện sau đây thường xảy ra trong đời sống của chúng ta:

  • Ban phát ân huệ riêng cho một vài cá nhân trong một tổ chức gây nên cạnh tranh giữa các cộng sự viên làm đình trệ hoạt động.
  • Cha mẹ không thương yêu con cái đồng đều khiến tạo bất hoà giữa anh chị em ruột thịt.
  • Vợ chồng cưới nhau không lâu mà đã bị rạn nứt vv…

Advanced Fengshui (Văn phòng Phong Thủy Tân Tiến) kết hợp khéo léo về mặt nhân sự cho doanh thương và nhân duyên.