Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Khi nào cần áp dụng Phong Thủy

  • Khi bắt đầu thấy có sự suy giảm mọi phương diện
  • Khi có ý định mua nhà mới
  • Trước khi muốn tạo tác hay tân trang cư sở
  • Trước khi có ý định tạo mối liên lạc sâu đậm về tình  cảm.
  • Trước khi nghĩ đến sinh con

Cần đặt An Sinh trước tiên

Đặc tính đầu tiên về Phong Thủy là sự cảm nhận vượng khí đang bảo bọc chúng ta trong việc mưu sinh thường nhật, trong gia đình hay thương mại. Khí lực Phong Thủy thay đổi tùy nơi ăn chốn ở bởi nhiều lý do, từ sự chuyển biến phức tạp của vũ trụ, hay thật đơn giản như dời đổi bếp lò, giường ngủ, hay tân trang nhà cửa.

Ảnh hưởng của sự thay đổi Phong Thủy có thễ nhận biết qua sự tăng giảm trong an vui và sức khoẻ hay sự sản của gia đình.  Thường ra, những dấu hiệu đầu tiên trong ảnh hưởng Phong thủy có thể nhận biết rất sớm. Cây kiểng hay cá cảnh hoặc gia súc trong nhà có thễ báo hiệu cho chúng ta một cách chính xác và sớm nhất.

Việc cần làm trước tiên chủ nhân cư sở hay thương sở là tái tạo cân bằng về Phong Thủy khi nhận thấy những báo hiệu suy giảm đầu tiên.

Cũng như nhà trồng tỉa, ngoài việc chăm sóc thường nhật như vung phân tưới nước, điều chĩnh môi trường để cây cối tốt tươi, chủ nhân cư sở hay thương sở cần chú tâm đến việc duy trì vượng khí Phong Thủy cho cơ sở. Có như thế thì an sinh và sư nghiệp mới được phát triển vũng bền.

11

Chăm sóc tốt để đạt kết quả mong muốn

Thiếu quan tâm sớm  dẫn đến các báo hiệu thoái hoá có thễ đi đến sự suy đồi trầm trọng và lâu dài.