Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Phong Thủy Tân Tiến

ca

Châu Trần điều hành

Chuyên gia Phong Thủy Cổ Điển

Kinh nghiệm và Kiến thức

Đứng đắn và Hiệu quả

Advanced Fengshui

-Sáng tạo và sử dụng chương trình điện toán đặc biệt có khả năng kết hợp các kỹ thuật Phong Thủy Cổ Điển như Bát Trạch, Bát trạch Minh Cảnh, Tam Yếu, Huyền Không, Dịch học để nghiên cứu và phân tích Phong Thủy thật hiệu quả, ngõ hầu thu nạp vượng khí cho cư sở.

-Vận dụng Âm Dương Ngũ Hành để chuyễn vận vượng khí Phong Thủy và giữ nguyên vẻ đẹp của kiến trúc.

-Chọn đất xây cất sao cho phù hợp với gia chủ.

-Nghiên cứu và chọn sơ đồ nội thất (floor plan) cho gia cư và cơ sở thương mại

-Sắp xếp phòng việc cho cơ sở thương maị để được thành công lâu dài

-Duyệt hoạ trình ngoại cảnh (landscape) cho phù hợp Phong Thủy để duy trì và tác động vượng khí

-Khám phá và nghiên cứu Phong Thủy Cổ Điển theo khoa học cho phù hợp với nếp sống tân tiến

-Đã được thành lập từ lâu và đăng ký, hoàn toàn khác biệt với ý niệm phong thủy mới không theo các nguyên tắc cổ điển và một văn phòng lấy trùng tên trên Web, nhưng có gạch nối “Advanced – Feng – Shui”.

Advanced Fengshui nghiên cứu và duy trì kiến thức của Phong Thủy Cổ Điển theo phương thức tân tiến để mang lại thành công tốt đẹp trong đời sống hiện đại.

Thân chủ áp dụng sự hoá giải của Advanced Fengshui đạt nhiều thành công mỹ mãn.